Aplikácia je zatvorená


Pilotná podporná schéma OpenMaker

OpenMaker hľadá silné a inovatívne aplikácie v rámci spolupráce výrobných firiem a inovátorov, ktorí sa usilujú mať spoločenský dosah na svoje komunity. Dvadsať najlepších projektových žiadostí získa príspevok 20 000 € na účely realizácie projektu, ako súčasť našej pilotnej podpornej schémy. 

Tieto príspevky sú zamerané na podporenie spolupráce medzi inovátormi a výrobnými firmami, vytvorenie prototypov inovácií, a to produktov, výrobných procesov, dodávateľských alebo hodnotových reťazcov, foriem distribúcie a podporovanie partnerstiev, ktoré sú udržateľné a prinášajú spoločenský dosah.

Podávanie žiadostí pilotnej podpornej schémy je možné od 18. septembra do 18. októbra 2017.

Záujemcovia sa musia zaregistrovať prostredníctvom digitálnej sociálnej platformy.

Poznámka: link na platformu je aktívny až od 18. septembra 2017!

Spoluprácu medzi inovátormi a výrobnými firmami budú podporovať štyri akceleračné programy v Bratislave, Florencii / Turíne, Bilbau a Wolverhamptone / Birminghame / Liverpooli / Salforde. Tieto programy budú poskytovať podporu a mentoring, ktorý umožní účastníkom programov navzájom spolupracovať a prispieť k spoločenskému dosahu. Jedná sa o 20 dodávateľských zmlúv, každá vo výške 20 000 € pre najsľubnejšie partnerstvá (každý z akcelerátorov poskytne 5 kontraktov).

OpenMaker je tiež otvorený pre tých, ktorí nemusia byť pripravení na podanie žiadostí. Okrem špecifickej podpory poskytovanej akcelerátormi získajúvšetci členovia a žiadatelia prístup do špecializovanej digitálnej platformy zameranej na podporu komunikácie a vytváranie vzťahov medzi inovátormi, výrobnými firmami a partnermi v štyroch spomínaných akcelerátoroch, s možnosťou prístupu aj pre iné zúčastnené subjekty a lokality. Prostredníctvom danej platformy budú mapované používateľské aktivity a preferencie, čo povedie k rozvoju partnerstiev, s cieľom zvýšiť produktivitu a spoločenský dosah.

Otázky a odpovede na pilotnú podpornú schému budú zverejnené začiatkom septembra.

Ohľadom dodatočných informácii a otázok môžu uchádzači kontaktovať:

  • v Bilbau: Garcia Valbuena, Jorge (Jorge [dot] Garcia [at] tecnalia [dot] com)
  • vo Florencii/Turíne: Marmo, Dario (dario [dot] marmo [at] agenzialama [dot] eu)
  • v Bratislave: Billy, Lubomir (lubomir [dot] billy [at] centire [dot] com)
  • v Liverpooli/Salforde/Wolverhamptone/Birminghame: Rushton, Erika (erika [dot] rushton [at] gmail [dot] com)

alebo sa prihláste do nášho newslettra!


Tím vedený prof. Ali Taylan Cemgil z Univerzity Bogazici, v rámci projektu OpenMaker http://openmaker.eu/, bude vykonávať výskumný projekt zameraný na testovanie štatistických algoritmov pre strojové učenie, ktoré umožnia ľahké filtrovanie obsahu sociálnych médií pomocou príspevkov na webových stránkach. Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov.