Už koncom júna v dňoch 28. až 30. júna 2017 sa v Košiciach uskutoční konferencia WIRE 2017 s podtitulom „Spoločensky zodpovedné, kreatívne a dôveryhodné inovácie v digitálnej dobe“.

Toto podujatie je organizované v rámci iniciatívy Európskej komisie „Týždeň inovatívnych regiónov v Európe“ (z ang. Week of Innovative Regions in Europe – WIRE). Od roku 2010 je každoročná konferencia WIRE hlavným európskym fórom pre inovácie a regionálny rozvoj.

Spoločnosť Centire ako organizátor slovenského OpenMaker akcelerátora dostala pozvánku zapojiť sa do inšpiratívnych diskusií a prezentovať náš projekt OpenMaker.