Vízia projektu

OTVORENÉ INOVÁCIE V PROJEKTE OPENMAKER
Projekt OpenMaker rozvíja myšlienku otvorených inovácií vo výrobe. Nové výrobky a služby nemusia vznikať len v uzavretom prostredí jednej firmy, ako je to stále bežné. Naopak, môžu byť výsledkom tvorivej spolupráce a zdieľania informácií medzi viacerými partnermi, často z rôznych oblastí.

Unikátnosť projektu OpenMaker spočíva v podpore inovácií etablovaných slovenských firiem. Jeho cieľom je spájať existujúce výrobné podniky s kreatívnymi inovátormi. Tí majú nápady a riešenia, ale často problém s ich uplatnením. Výrobné firmy majú zase rozsiahle skúsenosti s výrobou, ale hľadajú nové inovačné podnety. Spolupráca môže priniesť obom stranám celý rad benefitov v podobe nových partnerstiev a spoločných projektov. Päť inovačných projektov získalo navyše podporu po 20 000 eur. Viac informácií o projektoch >>

OpenMaker prináša ďalšiu zaujímavú súťaž! Po úspechu pilotnej podpornej schémy spúšťame INOVAČNÚ SÚŤAŽ  Ideas & Solutions 2018. Využite jedinečnú príležitosť, získajte inovačné riešenia alebo prezentuje vaše nápady! Viac informácií o inovačnej súťaži >>

Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu Horizont 2020. Dlhodobou snahou Centire je sa zapájať do medzinárodných projektov a prinášať na Slovensko zaujímavé a inovatívne témy.

O projekte nájdete informácie aj na stránkach projektového partnera pre Slovensko spoločnosti Centire.

Viac o projekte

O Projekte OpenMaker

Vízia projektu

Partneri a podporovatelia

Akcelerátory

Výsledky a dopad

Prečo sa zapojiť do projektu?

Možnosti financovania
Finančné ceny do výšky €20,000 môžu byť udelené až 5 partnerstvám, ktoré vznikli v každom z akcelerá
Naša platforma
Naša Platforma vznikla, aby podporila rast komunity OpenMaker a nájdete tu: informácie o 
Pozvánka
Ak funguješ vo výrobnej firme produkujúcej čokoľvek v akomkoľvek rozsahu a veľkosti Ak tvoja firm

Blogy

Inovatívne nápady z celej Európy pre TOP firmy na Slovensku
26 marca 2018
OpenMaker pokračuje aj v roku 2018 v prinášaní inovatívnych formátov. Medzinárodný projekt, ktorý sa doteraz stretol s veľkým záujmom na Slovensku, spúšťa v týc
Máme 5 víťazov v súťaži projektu OpenMaker
13 decembra 2017
Do súťaže projektu OpenMaker sa prihlásilo celkom 135 projektov z celej Európy. V každej krajine prebiehalo lokálne výberové kolo a na Slovensku bolo vybraných
Interaktívny workshop: Kreatívne myslieť – sám aj spolu
10 augusta 2017
Pozývame vás na ďalší interaktívny workshop nášho OpenMaker akcelerátora. 6. septembra 2017 v čase od 9.00 do 12.00 sa v priestoroch spoločnosti Centire v Br
3D tlač už pre nás nie je neznámy pojem
9 augusta 2017
8. augusta 2017 sa v priestoroch spoločnosti Centire v Bratislave konal druhý letný inovatívny workshop na tému Ako využiť 3D tlač vo výrobe? Workshopo

Kontaktujte nás

  • Kontaktovať nás môžete aj na:

  • +421 903 415 872
  • Website: www.centire.com/projekty/open-maker