CAPS

Iniciatíva Európskej komisie The Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation (CAPS) je priekopníkom v zavádzaní nových modelov zameraných na šírenie povedomia o výzvach, ktoré sú spojené s trvalo udržateľným vývojom, a úlohe každého z nás  pri ich zmierňovaní najmä prostredníctvom kolektívneho úsilia.

Táto iniciatíva podporuje tvorbu a vznik nových online platforiem, ktoré hľadajú kolektívne riešenia problémov udržateľnosti. Rovnako podporuje vytváranie sietí (ľudí, ideí) prinášajúcich nové formy digitálnych spoločenských inovácií.

Viac informácii je dostupných na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/collective-awareness

Horizon 2020

Horizon 2020 je zatiaľ najväčším európskym programom na podporu výskumu a inovácií s rozpočtom takmer 80 miliárd na obdobie siedmich rokov (2014 – 2020) navýšený o súkromné investície, ktoré tento objem peňazí bez pochýb pritiahne. Vďaka tomuto programu sa vynálezy, objavy a originálne prelomové nápady dostanú z laboratórií priamo na trhy.

Viac informácií je možné nájsť na: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Startup Europe

Startup Europe si kladie za cieľ vytvárať priaznivé prostredie pre online podnikateľov ako aj pre podnikateľov v oblasti IKT. Jeho cieľom je, aby sa podnikateľské nápady v EÚ mohli rozvíjať a ďalej rásť.

Viac info: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/startup-europe