Taliansko

Florencia, Taliansko

Späť hore

Akcelerátor vo Florencii vytvorí priestor, kde sa môžu výrobcovia zoznámiť s príležitosťami, ktoré prináša taliansky Priemysel 4.0. Hlavným cieľom je umožniť a následne podporiť spoluprácu medzi miestnym výrobným sektorom a komunitami výrobcov, podporiť partnerstvá naprieč hranicami, budovať jednotnú komunitu zdieľajúcu poznatky a prispievať k tvorbe ekosystému potrebnému pre etablovanie talianskeho priemyslu 4.0. V priebehu nasledujúcich dvoch rokov tento akcelerátor ponúkne prepracovaný program podujatí a aktivít na budovanie kapacít, ktoré budú určené pre výrobné podniky, výrobcov a ďalších aktérov. Zároveň bude podnecovať experimentálny prístup k výrobe nových produktov a v nastavovaní nových produkčných procesov, ako aj spolutvorbu inovačných stratégií.

Akcelerátor sídli v Impact Hub Florence a prevádzkuje ho konzultačná spoločnosť LAMA Developing Change. Program bude realizovaný najmä v Impact Hub Florence, niektoré aktivity sa uskutočnia aj v ďalších mestách Toskánska. Vďaka spolupráci s Top-IX sa časť podujatí bude konať v Turíne a Miláne – v dvoch strategických lokalitách pre zapojenie výrobných firiem a výrobcov.

Na programe talianskeho akcelerátora sa pracuje, presnejšie informácie nájdete v kalendári.

Pre viac informácií kontaktujte priamo manažérov akcelerátora vo Florencii:


SLOVENSKO

Bratislava, Slovensko

Späť hore

Na Slovensku sa projekt OpenMaker zameriava na vytvorenie priestoru na spájanie výrobných firiem a výrobcov – na vytvorenie vhodných podmienok a príležitostí pre ich stretávanie sa, rozvoj vzájomnej spolupráce a spoločnú tvorbu produktov. Iniciatíva prinesie nové možnosti pre zlepšenie a skvalitnenie existujúcich produktov a vytváranie nových. OpenMaker pomôže rozoznať aj doteraz nepoznané výrobné príležitosti. Výrobcovia a výrobné firmy dostanú možnosť uviesť svoje produkty na nových trhoch a navyše im budú môcť dodať punc spoločensky prospešných produktov.

Bratislavský akcelerátor zorganizuje viacero podujatí, na ktorých vystúpia inšpiratívni spíkri a vytvorí priestor pre sieťovanie výrobných firiem a výrobcov z ďalších troch európskych krajín. Projekt je rovnako zaujímavý aj pre široké spektrum ďalších zainteresovaných strán ako sú univerzity, neziskové organizácie či samosprávy. Našim spoločným cieľom je vytvoriť na Slovensku komunitu, ktorá bude využívať inovatívne metódy výroby a prinesie nové podnety.

Slovenský akcelerátor bude zabezpečovať spoločnosť Centire. Niektoré podujatia a aktivity budú pripravované v spolupráci s bratislavskými hubmi, coworkingovými priestormi a ďalšími relevantnými partnermi.

Pre viac informácií kontaktujte priamo manažérov akcelerátora v Bratislave:


ŠPANIELSKO

Bilbao, Španielsko

Späť hore

Španielsky akcelerátor má prepájať dva novovznikajúce svety – svet tradičnej a inovatívnej výroby. Jeho hlavným cieľom je umožňovať a podporovať spoluprácu medzi miestnymi výrobnými priemyselníkmi a komunitami výrobcov, podnecovať vznik partnerstiev naprieč hranicami, budovať jednotnú komunitu zdieľania znalostí a prispievať k tvorbe priaznivého ekosystému pre baskický priemysel 4.0. V priebehu nasledujúcich dvoch rokov prinesie tento akcelerátor zaujímavý program pozostávajúci z inšpiratívnych podujatí a aktivít zameraných na budovanie kapacít, ktoré budú určené primárne pre výrobné podniky, výrobcov, ale aj pre ďalších relevantných aktérov. Zároveň bude podporovať experimentálny prístup k výrobe nových produktov a k nastavovaniu nových produkčných procesov, ako aj spoločnú tvorbu inovačných stratégií.

Španielsky akcelerátor bude viesť organizácia Fundación TECNALIA Research & Innovation v Bilbao. Aktivity sa budú uskutočňovať na rôznych miestach v Baskicku a v ďalších regiónoch za účelom maximalizovania dopadu aktivít. Cieľom akcelerátora je zapojiť komunity výrobcov, identifikovať potreby miestnych tradičných výrobných firiem a podporiť spoločnú víziu rôznych aktérov, ktorí sa zapoja do tohto vznikajúceho ekosystému otvorenej výroby.

Podujatia, tréningy, tematické workshopy či súťaže podporia vznik 5 prototypov otvorenej výroby, ktoré pomôžu riešiť skutočné problémy tradičných výrobcov.

Pre viac informácií kontaktujte priamo manažérov akcelerátora v Bilbao:


VEĽKÁ BRITÁNIA

Stredné Anglicko, VB

Späť hore

Akcelerátor vo Veľkej Británii bude pôsobiť naprieč troma regionálnymi komunitami, ktoré sú aktívne v troch výrazne odlišných oblastiach tradičného veľkovýrobného priemyslu. Každá z týchto 3 komunít je súčasťou mestskej stratégie pre rozvoj kreatívnych a digitálnych odvetví, podieľa sa na mestských či regionálnych stratégiách na obnovu a stimuláciu výrobného priemyslu. Činnosť týchto komunít vychádza z cieľov Národnej priemyselnej stratégie.

Britský akcelerátor bude riadiť skupina Accord Housing Group v spolupráci so spoločnosťou The Beautiful Ideas Company. Jedná sa o neziskové spoločnosti, ktoré za posledné tri roky spolupracovali na projektoch, v rámci ktorých investície do viac ako 40 inovatívnych podnikov dosiahli výšku £1,500,000. Podporené podniky sú nielen finančne životaschopné, ale  sú to aj spoločensky prospešné podniky.

Tri regionálne komunity zahŕňajú:


V oblasti Heathrow Estate nachádzajúcej sa v Midlands Black Country, priestor Make CIC prevádzkuje organizácia Digi Tool Foundry.

Počítačom ovládané digitálne nástroje, svojpomocne zhromaždené komunitami, sa využívajú na digitálnu výrobu a produkciu výrobkov, nábytku a iných komponentov pre komunitné projekty. Partneri využívajú digitálne okuliare, rozšírenú a virtuálnu realitu, v ktorej sa môžu hrať, vyrábať, tvoriť a spolutvoriť komunitný / priemyselný dodávateľský reťazec.

Dedičstvo a tajomstvo úspechu regiónu v histórii priemyslu odkrýva birminghamský erb, na ktorom mesto podopierajú práve umelkyňa a remeselník. Projekt v Black Country Make pomôže opätovne vniesť komunitnú kreativitu do miestnych priemyselných podnikov a hľadať spoločnú odpoveď na výzvy, ktorým čelí spoločnosť aj priemysel.

The Black Country Make Digi Tool Foundry podporuje Wolverhampton University.


V starých nevyužitých dokoch pozdĺž brehov rieky Mesrey Estuary v srdci regiónu Liverpool vzniká nová komunita výrobcov. Delí sa o priestor so staviteľmi lodí, konštruktérmi, spracovateľmi potravín, zlievárňami. Make Liverpool poskytuje spoločný prístup k nástrojom, technológiám či priestorom a rastúca sieť nových a starých biznisov si vymieňa zručnosti, nápady, nástroje a kontakty. Beautiful Ideas má asi 100 členov z 50 rôznych podnikov a ponúka prístup k investíciám a k podpore vo forme akcelerátora.

Je to brána k celosvetovej obchodnej infraštruktúre, vládne tu atmosféra otvorenosti a zameranie na externé prostredie so silnou tradíciou príležitostnej práce a spoločenských inovácií. Komunita sa označuje za DIY podnikateľskú zónu a zdola si opätovne buduje svoju vlastnú ekonomiku.

DIY podnikateľská zóna je podporovaná John Moores University, Wirral Chamber of Commerce a miestna samospráva.


Islington Mill je bývalá pradiareň, kde sa v súčasnosti združuje už viac ako 100 horlivých kreatívcov – zahŕňajúc zväčšujúci sa klaster textilných výrobcov, odevných návrhárov, archivárov, farbiarov, tkáčov, alternatívnych módnych návrhárov a ďalších záujemcov o módu. Táto komunita sa snaží zachovať tradíciu textilnej výroby charakteristickej pre tento región.

Digital Draperies poskytne fyzický priestor a program aktivít s cieľom znovu vzájomne poprepájať výrobcov, veľkovýrobcov a technológie.

Arts Council England, Salford City Council and Salford University podpísali Memorandum porozumenia, podľa ktorého sa má z mesta Islington Mill a jeho okolia opäť stať kreatívna industriálna zóna. Mesto implementuje stratégiu oživenia textilného priemyslu v regióne.

Pre viac informácií kontaktujte priamo manažérov akcelerátora vo Veľkej Británii: