Na tejto stránke nájdete všetky voľne dostupné výstupy tímu OpenMaker. V budúcnosti si tu budete môcť prečítať či stiahnuť pravidelne aktualizovaný obsah. Ak máte záujem o bližšie informácie, napíšte nám.

Očakávané výsledky

  • Vytvorenie akcelerátorov naprieč Európou bude podporovať tvorbu partnerstiev medzi výrobcami a výrobnými firmami.
  • Pilotné spustenie jedinečného podporného programu v každom z akcelerátorov prispeje k budovaniu zručností výrobcov a výrobných firiem
    a k formovaniu partnerstiev.
  • 20 najperspektívnejších partnerstiev získa granty až do výšky €20 000.
  • Jedinečná digitálna platforma poskytne partnerom zo štyroch hlavných centier priestor pre komunikáciu a uľahčí zapojenie ďalších aktérov a partnerov z iných lokácii.
  • Dáta získané z mapovania prostredníctvom digitálnej platformy poskytnú vedomostnú bázu na stimulovanie vytvorených partnerstiev smerom k vyššej produktivite a k pozitívnym spoločenským dopadom.