OTVORENÉ INOVÁCIE V PROJEKTE OPENMAKER
Projekt OpenMaker rozvíja myšlienku otvorených inovácií vo výrobe. Nové výrobky a služby nemusia vznikať len v uzavretom prostredí jednej firmy, ako je to stále bežné. Naopak, môžu byť výsledkom tvorivej spolupráce a zdieľania informácií medzi viacerými partnermi, často z rôznych oblastí.

Unikátnosť projektu OpenMaker spočíva v podpore inovácií etablovaných slovenských firiem. Jeho cieľom je spájať existujúce výrobné podniky s kreatívnymi inovátormi. Tí majú nápady a riešenia, ale často problém s ich uplatnením. Výrobné firmy majú zase rozsiahle skúsenosti s výrobou, ale hľadajú nové inovačné podnety. Spolupráca môže priniesť obom stranám celý rad benefitov v podobe nových partnerstiev a spoločných projektov. Päť inovačných projektov získalo navyše podporu po 20 000 eur. Viac informácií o projektoch >>

OpenMaker prináša ďalšiu zaujímavú súťaž! Po úspechu pilotnej podpornej schémy spúšťame INOVAČNÚ SÚŤAŽ  Ideas & Solutions 2018. Využite jedinečnú príležitosť, získajte inovačné riešenia alebo prezentuje vaše nápady! Viac informácií o inovačnej súťaži >>

Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu Horizont 2020. Dlhodobou snahou Centire je sa zapájať do medzinárodných projektov a prinášať na Slovensko zaujímavé a inovatívne témy.

O projekte nájdete informácie aj na stránkach projektového partnera pre Slovensko spoločnosti Centire.

Viac o projekte