8. augusta 2017 sa v priestoroch spoločnosti Centire v Bratislave konal druhý letný inovatívny workshop na tému Ako využiť 3D tlač vo výrobe?

Workshopom nás sprevádzala spoločnosť 3Dees Industries, ktorá prevádzkuje Centrum 3D tlače 3Dees. To zhmotňuje nápady profesionálov, firiem i nadšencov 3D tlače. 3Dees sa zameriava na inovácie v oblasti vývoja nových produktov, dizajnu výrobkov a dekoratívneho umenia pomocou 3D tlače. Centrum poskytuje aj služby v oblasti 3D modelovania, 3D skenovania, samotnej 3D tlače, predaja 3D tlačiarní a pravidelne organizuje školenia na aplikáciu 3D tlače vo výrobe.

Náš workshop ponúkol účastníkom detailný pohľad na možnosti využitia rôznych technológií 3D tlače, ako aj priestor na diskusiu, nadväzovanie nových kontaktov, ktoré sa môžu sať základom budúcej úspešnej spolupráce výrobných firiem a inovátorov.

Foto z podujatia si môžete pozrieť tu.