8. augusta 2017 v čase od 9.00 do 11.00 sa v priestoroch spoločnosti Centire v Bratislave uskutoční inovačný workshop s názvom Ako využiť 3D tlač vo výrobe? 
Cieľom workshopu je priblížiť výrobným firmám či inovátorom z rôznych oblastí najnovšie technológie 3D tlače, ich silné a slabé stránky a  možnosti využitia 3D tlače v rôznych priemyselných odvetviach.
Workshop budú viesť zástupcovia spoločnosti 3Dees Industries, ktoré prevádzkuje Centrum 3D tlače 3Dees. To zhmotňuje nápady profesionálov, firiem i nadšencov 3D tlače. 3Dees sa zameriava na inovácie v oblasti vývoja nových produktov, dizajnu výrobkov a dekoratívneho umenia pomocou 3D tlače. Centrum poskytuje aj služby v oblasti 3D modelovania, 3D skenovania, samotnej 3D tlače, predaja 3D tlačiarní a pravidelne organizuje školenia na aplikáciu 3D tlače vo výrobe.