Vízia projektu

OTVORENÉ INOVÁCIE V PROJEKTE OPENMAKER
Projekt OpenMaker rozvíja myšlienku otvorených inovácií vo výrobe. Nové výrobky a služby nemusia vznikať len v uzavretom prostredí jednej firmy, ako je to stále bežné. Naopak, môžu byť výsledkom tvorivej spolupráce a zdieľania informácií medzi viacerými partnermi, často z rôznych oblastí.

Unikátnosť projektu OpenMaker spočíva v podpore inovácií etablovaných slovenských firiem. Jeho cieľom je spájať existujúce výrobné podniky s kreatívnymi inovátormi. Tí majú nápady a riešenia, ale často problém s ich uplatnením. Výrobné firmy majú zase rozsiahle skúsenosti s výrobou, ale hľadajú nové inovačné podnety. Spolupráca môže priniesť obom stranám celý rad benefitov v podobe nových partnerstiev a spoločných projektov. Päť inovačných projektov môže navyše získať podporu po 20 000 eur.

Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu Horizont 2020. Dlhodobou snahou Centire je sa zapájať do medzinárodných projektov a prinášať na Slovensko zaujímavé a inovatívne témy.

O Projekte OpenMaker

Vízia projektu

Partneri a podporovatelia

Akcelerátory

Výsledky a dopad

Prečo sa zapojiť do projektu?

Možnosti financovania
Finančné ceny do výšky €20,000 môžu byť udelené až 5 partnerstvám, ktoré vznikli v každom z akcelerá
Naša platforma
Naša Platforma vznikla, aby podporila rast komunity OpenMaker a nájdete tu: informácie o 
Pozvánka
Ak funguješ vo výrobnej firme produkujúcej čokoľvek v akomkoľvek rozsahu a veľkosti Ak tvoja firm

Blogy

Organizujeme MatchMaking Workshop pre výrobné firmy a inovátorov
13 júna 2017
Dňa 22. júna 2017 organizujeme v rámci nášho programu OpenMaker akcelerátor prvý workshop. Unikátny MatchMaking Workshop je príležitosťou pre výrobné firmy a in
Indy Johar v Bratislave zaujal
13 júna 2017
Dňa 1. júna 2017 sme v ImpactHube Bratislava otvorili náš OpenMaker akcelerátor. Ten je spolu s ďalšími tromi akcelerátormi naprieč Európou jedným z nosných
Week of Innovative Regions in Europe – WIRE 2017
13 júna 2017
Už koncom júna v dňoch 28. až 30. júna 2017 sa v Košiciach uskutoční konferencia WIRE 2017 s podtitulom "Spoločensky zodpovedné, kreatívne a dôveryhodné ino
Šikovní slovenskí inovátori na veľtrhu MakersTown
13 júna 2017
Náš projekt OpenMaker bude mať zastúpenie zo Slovenska na prestížnom veľtrhu MakersTown v Bruseli. Podujatie sa uskutoční 20. júna 2017 a je organizované v s

Kontaktujte nás

  • Kontaktovať nás môžete aj na:

  • +421 903 415 872
  • Website: www.centire.com/projekty/open-maker