Inovatívne nápady z celej Európy pre TOP firmy na Slovensku

Inovatívne nápady z celej Európy pre TOP firmy na Slovensku

News

OpenMaker pokračuje aj v roku 2018 v prinášaní inovatívnych formátov. Medzinárodný projekt, ktorý sa doteraz stretol s veľkým záujmom na Slovensku, spúšťa v týchto dňoch inovačnú súťaž – Ideas & Solutions, a to za účasti top firiem Volkswagen a Mondelez.

Ako súťaž funguje?

„Podstatou inovačnej súťaže Ideas & Solutions je ďalšie stimulovanie spolupráce renomovaných výrobných firiem a inovátorov. Top výrobné firmy zadefinujú a zverejnia svoje inovačné zadania. Tie vychádzajú z ich problémov alebo výziev vo výrobe. Vďaka projektu OpenMaker budú inovačné zadania propagované nielen na Slovensku, ale napríklad aj v Taliansku, Španielsku či vo Veľkej Británii“, približuje koncept súťaže Ľubomír Billý, projektový manažér OpenMaker na Slovensku.

V ďalších mesiacoch budú môcť  inovátori premeniť svoje nápady na inovačné riešenia, ktoré následne predstavia výrobným firmám. Súťaž sa otvára v marci a prvé riešenia budú predstavené výrobným firmám na podujatí v júni. Druhá etapa inovačnej súťaže bude vyhodnotená v septembri. Najlepšie riešenia budú odmenené finančnou výhrou.

Možnosti zapojenia

Výrobné firmy sa môžu do inovačnej súťaže zapojiť kedykoľvek. Inovátori môžu sledovať zverejnené zadania na komunikačných kanáloch projektu OpenMaker alebo na digitálnej platforme. Aktuálne sú už zverejnené inovačné zadania spoločnosti Volkswagen a Mondelez. Volkswagen hľadá riešenia pre lokalizáciu objektov v podniku s presnosťou na 0,5 metra. Mondelez očakáva návrhy na  automatizáciu vykladania a nakladania fondánu tak, aby sa minimalizovali ľudské zásahy do procesu.

Predstavenie inovačnej súťaže

 

Výhody inovačnej súťaže

Koncept inovačnej súťaže prináša celý rad benefitov pre výrobné firmy aj inovátorov. Výrobné firmy získajú inovačné riešenia z celej Európy, a to za minimálne časové a finančné náklady. Celú organizáciu inovačnej súťaže zabezpečuje tím projektu OpenMaker. Top firmy si tak vďaka súťaži môžu overiť nových potenciálnych zamestnancov alebo partnerov pre dlhodobú spoluprácu. Inovátori majú príležitosť prezentovať svoje nápady a riešenia renomovaným firmám, nadviazať s nimi dlhodobú spoluprácu či spolupracovať s inými inovátormi.

Úspechy projektu OpenMaker

Inovačná súťaž Ideas & Solutions nadväzuje na sériu úspešných aktivít, ktorý doteraz na Slovensku projekt OpenMaker realizoval. Na tematických workshopoch, prezentáciách a matchmaking workshopoch sa zúčastnilo viac ako 750 zástupcov výrobných firiem, inovátorov a ich partnerov z mimovládneho či verejného sektora. Veľkým úspechom sa skončila aj pilotná podporná schéma – súťaž, v rámci ktorej aktuálne podporujeme 5 inovačných projektov každý sumou 20 000 eur.  „Okuliare vyrobené z bioplastu, motory poháňané slnečnou energiou, keramika vyrobená 3D tlačou, pasívne turistické značky zachraňujúce životy a staré oblečenie zmenené na nové úžitkové výrobky. Práve týchto 5 projektov obstálo v konkurencii 51 inovatívnych projektov na Slovensku a spolu získajú podporu v hodnote 100 000 eur“ doplnil Ľubomír Billý.
Viac o inovačnej súťaži Ideas & Solutions

O projekte OpenMaker

Projekt OpenMaker podporuje vytváranie partnerstiev a inovačných projektov medzi existujúcimi výrobnými firmami a kreatívnymi inovátormi. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu je podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu. Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu EÚ Horizont 2020. Na Slovensku projekt OpenMaker implementuje poradenská spoločnosť Centire s.r.o.

Máme 5 víťazov v súťaži projektu OpenMaker

Máme 5 víťazov v súťaži projektu OpenMaker

News

Do súťaže projektu OpenMaker sa prihlásilo celkom 135 projektov z celej Európy.
V každej krajine prebiehalo lokálne výberové kolo a na Slovensku bolo vybraných TOP 10 semifinalistov, ktorí postúpili spolu s ďalšími 30 projektami z ostatných zúčastnených krajín do finálneho medzinárodného výberového kola.

Finálni výhercovia súťaže o 20 000€ na Slovensku sú tieto projekty:

1. BIOplastic Material development for intermediate and final products

Cieľom projektu je vyvinúť obnoviteľný, biodegradovateľný materiál, ktorý bude v budúcnosti schopný nahradiť ropné plasty. Inováciou predmetnej technológie je revolučná schopnosť rozložiť sa v domácom komposte.

2. CLAY NEXT – 21st century ceramics

Cieľom projektu je založenie novej značky úžitkovej keramiky, vyrábanej prostredníctvom 3D tlače a dopytovej produkcie. Projekt prepája spotrebnú elektroniku, nástroje digitálnej fabrikácie a lokálnu remeselnú tradíciu.

3. XtMos – Extreme Motors

Cieľom projektu je využívanie zdrojov obnoviteľnej energie, návrh troch konceptov integrovaných motorov poháňaných slnečnou energiou a vytvorenie prototypu jedného z týchto konceptov.

4. LiDa – Light in the Dark

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti turistov na značených trasách v prípade zhoršených poveternostných podmienok. Projekt je založený na najnovších poznatkoch v oblasti pasívnej navigácie a využíva obnoviteľné zdroje energie.

5. Eco-social Innovation – Turning textile waste into a resource with social engagement

Cieľom projektu je využitie nežiaducich odevov, transformácia starého oblečenia na nové výrobky z recyklovanej netkanej textílie a zamestnávanie ľudí v núdzi.

Viac o všetkých víťazoch projektu OpenMaker sa dozviete na stránke openmaker.eu.

Interaktívny workshop: Kreatívne myslieť – sám aj spolu

Interaktívny workshop: Kreatívne myslieť – sám aj spolu

News
Pozývame vás na ďalší interaktívny workshop nášho OpenMaker akcelerátora.
6. septembra 2017 v čase od 9.00 do 12.00 sa v priestoroch spoločnosti Centire v Bratislave uskutoční inovačný workshop s názvom Kreatívne myslieť – sám aj spolu.

Kreatívnemu mysleniu sa Alexandra venuje od roku 2002. Po niekoľko ročnom pôsobení v biznis sfére, práce v školskom prostredí aj pre neziskový sektor, kde sa venovala rozvoju, založila priestor pre KREATÍVNE MYSLENIE s cieľom šíriť kreativitu do pracovného prostredia a do škôl.
Ako bude workshop prebiehať?
1. Spoločne sa pozrieme na tipy a rôzne aktivity na podporu kreativity v skupine, ale aj u seba samého.
2. Budeme diskutovať o možnostiach zapojenia zamestnancov do kreatívneho procesu.
3. Pozrieme sa a vyskúšame si niekoľko techník, ktoré si budete môcť odniesť nielen do svojho pracovného prostredia.

V závere dostanú priestor aj vaše otázky a diskusia.

3D tlač už pre nás nie je neznámy pojem

3D tlač už pre nás nie je neznámy pojem

Event, News

8. augusta 2017 sa v priestoroch spoločnosti Centire v Bratislave konal druhý letný inovatívny workshop na tému Ako využiť 3D tlač vo výrobe?

Workshopom nás sprevádzala spoločnosť 3Dees Industries, ktorá prevádzkuje Centrum 3D tlače 3Dees. To zhmotňuje nápady profesionálov, firiem i nadšencov 3D tlače. 3Dees sa zameriava na inovácie v oblasti vývoja nových produktov, dizajnu výrobkov a dekoratívneho umenia pomocou 3D tlače. Centrum poskytuje aj služby v oblasti 3D modelovania, 3D skenovania, samotnej 3D tlače, predaja 3D tlačiarní a pravidelne organizuje školenia na aplikáciu 3D tlače vo výrobe.

Náš workshop ponúkol účastníkom detailný pohľad na možnosti využitia rôznych technológií 3D tlače, ako aj priestor na diskusiu, nadväzovanie nových kontaktov, ktoré sa môžu sať základom budúcej úspešnej spolupráce výrobných firiem a inovátorov.

Foto z podujatia si môžete pozrieť tu.

Workshop: Ako využiť rozšírenú realitu a mobilné aplikácie vo výrobe?

Workshop: Ako využiť rozšírenú realitu a mobilné aplikácie vo výrobe?

Event, News

Aké prínosy majú technológie ako Microsoft Hololens a smartphony pre výrobný sektor

Zoznámte sa:
1. s technológiou MS Hololens pre Remote Assitance, vrátane reálne ukážky použitia,
2. s využitím smartphonov a iných technológií vo výrobe.

Priestor bude aj na vaše otázky a diskusiu.

Workshopom vás prevedú zástupcovia spoločnosti Inloop.

Spoločnosť Inloop je slovenské vývojárske štúdio, ktoré sa venuje zákazkovému vývoju mobilných aplikácií. Štúdio vzniklo v roku 2012 a odvtedy vytvorilo viac ako 100 aplikácií pre Android, iOS a Windows Phone. O zákazníkov sa stará 50-členný tím vývojárov, testerov, dizajnérov a projektových manažérov. K najväčším klientom štúdia patria zahraničné spoločnosti ako Mercedes-Benz, Air Bank, Škoda Auto, Avast a zo slovenských sú to napríkald Tatra Banka, Nay Elektrodom, WebSupport alebo v minulosti Azet.